Narzędzia ścierne

Narzędzia ścierne są niezwykle popularne i znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle lub w warsztacie domowym. Prowadzi to do dużej zmienności w składzie fizycznym i chemicznym materiałów ściernych oraz kształtu ściernicy. Niektóre powszechne zastosowania materiałów ściernych obejmują szlifowanie, polerowanie, honowanie, cięcie, wiercenie, ostrzenie, docieranie.

Aktywne filtry