Podzielnice i stoły

Podzielnica jest przyrządem pomocniczym, służącym do wykonywania prac frezarskich, wymagających np. dzielenia obwodu przedmiotu obrabianego na pewną liczbę równych lub nierównych części, do dzielenia na części odcinków linii prostych lub frezowania rowków śrubowych. Istnieją dwie odmiany podzielnic: zwykłe i uniwersalne.

Podział dokonywany za pomocą podzielnicy zwykłej nosi nazwę podziału bezpośredniego. Na podzielnicy uniwersalnej może być wykonane dzielenie pośrednie lub bezpośrednie.

Aktywne filtry