Czujniki

Istnieje wiele typów czujników pomiarowych w zależności od : budowy, czy zastosowania . W tej kategorii zawarte są czujniki zegarowe, czujniki elektroniczne oraz czujniki ustalania typu krawędziowego czy też tzw. czujniki 3D.

Najczęściej spotykany czujnik zębaty zegarowy stosuje się do sprawdzania prawidłowości kształtu przedmiotu, do sprawdzania prawidłowości wzajemnego położenia części w maszynach, do sprawdzania prawidłowości zamocowania przedmiotu obrabianego na obrabiarce, itp.

Mierzy on dokładne przesunięcie położenia trzpienia pomiarowego dotykającego powierzchni mierzonego przedmiotu na skutek nierówności, niedokładności w stosunku do ustalonego wymiaru nominalnego lub tylko w stosunku do sąsiednich położeń. W czujniku typu DIATEST trzpień zamiast ruchu wzdłużnego , wykonuje obrót jak ramię umieszczone obrotowo.

W celu pomiaru czujnik mocujemy najczęściej na statywie i ustalamy go w żądanym położeniu tak, aby końcówka trzpienia dotykała sprawdzanej powierzchni, powodując nieznaczne odchylenie wskazówki.

Podobne zadania realizuje czujnik elektroniczny z tą różnicą, że takie odchylenie mierzone jest za pomocą układu elektronicznego.

Inną grupą czujników są czujniki krawędziowe i czujniki 3D. Ich zadaniem jest ustalenie położenia przedmiotu według określonego programu obrabiarki CNC.

Czujniki krawędziowe pokazują bardzo dokładnie moment zetknięcia trzpienia z przedmiotem, a zatem określają pewien punkt bazowy ważny dla obróbki na obrabiarkach CNC. Czujniki 3D realizują ten sam cel, jednak za pomocą odczytu położenia wskazówki na tarczy zegarowej. Czujniki krawędziowe działają na płaszczyźnie poziomej, a czujnik 3D dodatkowo na płaszczyźnie pionowej.

Aktywne filtry