Ostrzałki

Ostrzeniem narzędzi skrawających nazywa się zabieg przywracania ostrzu jego prawidłowej geometrii przez częściowe usuwanie materiału ostrza za pomocą szlifowania lub obróbki erozyjnej. Ostrzenie jest dokonywane przez usuwanie odpowiednio grubej (zależnie od stopnia zużycia) warstwy materiału ostrza z powierzchni przyłożenia, powierzchni natarcia lub z obu tych powierzchni równocześnie. Niezbędnym oprzyrządowaniem do ostrzałek są ściernice odpowiednio dobrane do rodzaju szlifowanego materiału. Do korekty ściernic używa się specjalnych urządzeń z obciągaczami.

Aktywne filtry